3. RAZRED   4. RAZRED
Naravoslovni dnevi   Naravoslovni dnevi
17. 11. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk in evakuacija 17. 11. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk in zdrave navade
22.3.2018 Voda Neopredeljeno Skrb za zdravje
Junij 2018 Zdravilne rastline Februar 2018 Elektrika
       
Kulturni dnevi   Kulturni dnevi
20. 9. 2017 Pikin festival, Velenje 20. 9. 2017 Pikin festival, Velenje
10. 2. 2018 Pust 10. 2. 2018 Pust
Februar 2018 Filmska vzgoja Maj 2018 Filmska vzgoja
Maj 2018 Glasilo 3. a
       
Športni dnevi   Športni dnevi
4. 9. 2017 Pohod z igrami 4. 9. 2017 Pohod
Oktober 2017 Kros, evakuacija Oktober 2017 Kros, evakuacija
April 2018 Plavanje April 2018 Plavanje
Maj 2017 Atletski mnogoboj Maj 2018 Atletski mnogoboj
Zimski meseci Drsanje Junij 2018 Pohod z orientacijo
       
Tehniški dnevi   Tehniški dnevi
November 2017 Ločevanje odpadkov Junij 2018 Kako premikamo predmete
Januar, februar 2018 Pust – priprava kostumov Oktober 2017 Kompas in orientacija
Januar 2018 Čas December 2017 Izdelajmo mlinček
Januar 2018 Gibljivi okostnjak
EKSKURZIJA   EKSKURZIJA
Maj 2018 Gorišnica, Sv. Trojica, Gornja Radgona, Boračevo Maj 2016 Gorišnica, Sv. Trojica, Gornja Radgona, Boračevo