1. RAZRED   2. RAZRED
Naravoslovni dnevi   Naravoslovni dnevi
September 2017 To sem jaz Neopredeljeno Skrbim za zdravje
17. 11. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk in zdrave navade 17. 11. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk in zdrave navade
Neopredeljeno Skrb za zdravje Januar 2017 Leto
       
Kulturni dnevi   Kulturni dnevi
20. 9. 2017 Pikin festival, Velenje 20. 9. 2017 Pikin festival, Velenje
Januar 2018 Nekoč je bilo April 2018 Pravljični dan
10. 2. 2018 Pust December 2017 Po praznikih diši
Neopredeljeno Dan s pravljico 10. 2. 2018 Pust
       
Športni dnevi   Športni dnevi
4. 9. 2017 Pohod 4. 9. 2017 Pohod z igrami
Oktober 2017 Kros, evakuacija Oktober 2017 Kros, evakuacija
April 2017 Plavanje Zimski meseci Drsanje
Maj 2017 Atletski mnogoboj April 2018 Plavanje
Zimski meseci Drsanje Maj 2018 Atletski mnogoboj
       
Tehniški dnevi   Tehniški dnevi
November 2017 Praznične delavnice November 2017 Praznične delavnice
Januar, februar 2018 Pust – priprava kostuma Januar 2018 Pust – priprava kostuma
Marec 2017 Pisanice Maj 2018 Mešam snovi
EKSKURZIJA   EKSKURZIJA
Maj/junij 2017 Ptuj Maj, junij 2018 Rogatec