VIZIJA: (P)OSTANIMO ODGOVORNI LJUDJE
Učence želimo pripraviti na življenje, da bodo odgovorne osebe do sebe, družbe in okolja, v katerem živimo.

VREDNOTE:

 • ZNANJE,
 • ODGOVORNOST,
 • SPOŠTOVANJE,
 • UČNE IN DELOVNE NAVADE.

NAČELA:

 • SODELOVANJE MED UČENCI, STARŠI IN UČITELJI,
 • ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE UČENCE (isti cilji – različne poti),
 • SKUPNO REŠEVANJE TEŽAV,
 • ZAUPANJE in ZAUPNOST.

POSLANSTVO nas strokovnih delavcev je vzgojiti in izobraziti učenca,

 • ki bo čustveno stabilen in zadovoljen s sabo in drugimi,
 • ki bo pripravljen za nadaljnje izobraževanje,
 • ki mu bo omogočalo neodvisno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem,
 • ki bo imel razvit čut pripadnosti svoji kulturni tradiciji, kljub globalizaciji sveta, in
 • ki bo samostojen, ustvarjalen in kritičen ter odgovoren posameznik.

TEMELJNA USMERITEV ŠOLE

Podlaga za oblikovanje prednostne naloge v šolskem letu 2015/16 je Razvojni načrt.    Razvojni načrt šole je izhodiščni dokument, v katerem smo oblikovali okvirne cilje, ki jih na naši šoli želimo doseči v obdobju petih let, in sicer od leta 2013/14 do 2017/18. Izhajali smo iz štirih področij: vzgojno-izobraževalni proces, zadovoljstvo udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu, razvoj zaposlenih in materialni pogoji. Globalni cilji, ki so zapisani v obstoječem Razvojnem načrtu, so:

 • Dvigniti kakovost pedagoškega procesa z vključevanjem učinkovitih didaktičnih strategij.
 • Dvigniti raven zadovoljstva učencev, staršev, strokovnih delavcev.
 • Izboljšati materialne pogoje.
 • Oblikovati individualni načrt profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.

V šolskem letu 2015/2016 se nadaljujeta prednostni nalogi:

 • kvaliteten pouk – pri pouku uporabljati različne didaktične sisteme in dejavnosti. Izboljšati znanje učencev.
 • aktivna vloga učenca pri pouku – izboljšati raven znanja učencev.

Razvijati želimo strategije za doseganje ciljev in vrednot, na katerih temelji vzgojno delovanje naše šole (ZNANJE, ODGOVORNOST, SPOŠTOVANJE, UČNE IN DELOVNE NAVADE). V želji, da bi resnično dvignili kvaliteto pouka, bomo sodelovali v mreži šol s skupno razvojno nalogo. Podatki so zajeti v tabeli

Razvojna naloga Tim Nosilec
Dvig ravni znanja in bralna pismenost Irma Murad Zavod za šolstvo
Milena Korpar Majcen
Pepca Kupčič
Zvonka Lalić
Tanja Hebar
Mateja Munda
Zlatka Majcen

 

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)