V ponedeljek, 16. 10. 2017, bo ob 13. uri tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda.

Naloge na šolski ravni bodo vsebinsko vezane na temo »Sports and Slovenes – proud holders of the highest number of Olympic medals per inhabitant«, za državno raven pa je izbrana tema »Faster, higher, stronger«.

Kriterij za uvrstitev na državno tekmovanje določi državna tekmovalna komisija po vpisu rezultatov šolskega tekmovanja v strežnik, pri čemer so tekmovalci, ki dosežejo najmanj 80 % vseh možnih točk na šolskem tekmovanju predlagani za naslednjo stopnjo tekmovanja. Med predlaganimi tekmovalci se državnega tekmovanja udeleži največ 500 tekmovalcev. 

Na tej povezavi najdete pravilnik tekmovanja. Pred tekmovanjem starši izpolnite soglasje, ki ga bodo prinesli učenci v naslednjih dnevih. Vrnjeno soglasje je pogoj za udeležbo na tekmovanju.

Učiteljica:

Mateja Munda