SWF file not found. Please check the path.

1. športni dan za učence od 6. do 9. razred

1.   Š P O R T N I    D A N – pohodništvo, plavanje

DATUM:                     SREDA, 3. 9. 2014

VSEBINE:                   pohod, plavanje

C I L J I :                   ·         druženje učencev in učiteljev po počitnicah,

·         razvijanje zavesti o jeziku in narodni pripadnosti (izražanje v knjižnem jeziku),

·         razumeti vpliv telesne dejavnosti na organizem (aerobne kapacitete, pulz, dihanje, znojenje, prehrana),

·         ocenjevanje razdalj, časa in prostornine,

·         seznanjanje s pravili obnašanja v bazenih in spoštovanje teh,

·         razvijanje jezikovne spretnosti in bralnega razumevanja (opazovanje in branje opozorilnih tabel v tujem jeziku),

·         preveriti  plavalne sposobnosti učencev in ob tem tudi izpopolnjevati tehniko plavanja (merjenje časa),

·         spoštovanje pravil »pešec v prometu«,

·         orientacija v naravi,

·         pridobivanje motivov za prijetno in koristno preživljanje prostega časa.

OBREMENITVE:        hoja (5 km/h) 2 uri 30 minut, plavanje 1 ura 30 minut, skupaj 240 minut.

Cilji opredeljujejo naloge z različnih predmetnih področij, ki se izvajajo v časovnem razporedu-urniku..

U R N I K:     do 8.00                                   zbor v šoli.

                        8.00 – 8.15                 preverjanje prisotnosti, uvod.

                        8.15 – 9.30                 hoja do kopališča Bioterme.

                        9.30 – 9.45                 malica, priprava na kopanje.

                        9. 45 - 11.15               plavanje, preverjanje plavalnih sposobnosti.

                        11.15-11.45                priprava za odhod.

                        11.45-13.00                hoja do Sv. Tomaža.

 

N A L O G E - Z A D O L Ž I T V E:

·         priprava programa, predstavitev učencem,

·         dogovor za uporabo bazena,

·         individualne priprave primerne pohodniške in plavalne opreme,

·         spremstvo učencev na pohodu in v bazenu (učitelj spremlja 12 učencev, oz. 2 učitelja razred)

PRIPRAVA EVIDENCE VSEH UČENCEV                                                  učitelj Herman

PREVERJANJE PRISOTNOSTI UČENCEV PO RAZREDIH                                   razredniki

UVOD, NAVODILA, DOGOVORI                                                   učitelj ŠPO, ostali učitelji

SPREMSTVO UČENCEV – POHODNIŠTVO                                              vsi učitelji (avtomobil)

PRIPRAVA MALICE, PREVOZ                                                                   učiteljica Andreja

NATANČNA NAVODILA ZA IZVAJANJE PROGRAMA V KOPALIŠČU učitelj Herman

SPREMSTVO UČENCEV V KOPALIŠČU                                                    vsi učitelji

IZVEDBA ŠPORTNEGA DNE:

Ob 8. uri se bomo zbrali učenci in učitelji na šolskem dvorišču. Preverili bomo prisotnost in podatke posredovali učitelju ŠPO, ki bo vnesel podatke v skupno evidenco. Preverili bomo tudi, kateri učenci se ne bodo kopali oz. ne bodo plavali.

V uvodu bomo posamezni učitelji posredovali cilje individualnih priprav.

Ob 8. 15 bomo razporejeni po razredih krenili na pot. Učitelja, ki bosta spremljala skupino oz. razred se bosta razporedila tako, da bo eden pred skupino, drugi pa za skupino. Na čelu bodo učenci 9. razreda, sledili bodo učenci 6., 7. in 8. razreda. V času hoje do kopališča ne bo predvidenih postankov.

Po prihodu na parkirni prostor pred kopališčem bomo opravili malico, ki jo bo pripeljala učiteljica. Pred vstopom v kopališče se bomo strogo dogovorili za upoštevanje pravil, ki veljajo na kopališčih. Preverili bomo plavalne sposobnosti učencev 6. razreda. (učitelja Herman in Drago).

Ostali učitelji bodo razporejeni po objektu in nadzirali učence. Ob 11. 45 se bomo vračali v enakem razporedu. Tudi nazaj ne bomo imeli predvidenih postankov. Učenci bodo ob vrnitvi imeli kosila (tisti, ki jih imajo). Vključili se bodo v varstvo vozačev oz. se odpravili proti domu.

Kratke analize opravimo vsi pri svojih predmetnih področjih.

Vodja športnega dne:

 

Herman Prejac

Priznanja naše šole

Kulturna šola


Zdrava šola

Projekti

slo-zajtrk


Shema šolskega sadja

Koledar dogodkov

Prejšje leto Prejšnji mesec Naslednji mesec Naslednje leto
Letni pregled Mesečni pregled Tedenski pregled Dnevni pregled Išči Pojdi na mesec
01 September 2014
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Prikaži dogodke iz vseh kategorij