Upravljanje Osnovne šole Sveti Tomaž

Šolo upravlja ravnateljica in Svet šole.  Ravnateljica je Irma Murad. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

Predstavniki ustanovitelja Občine Sveti Tomaž Ivan Rakuša
Blanka Kosi Raušl
Ivana Reihss
Predstavnice staršev Saša Voršič
Andreja Fridman Vidovič
Petra Prelogar
Predstavniki OŠ Sveti Tomaž Mateja Munda(predsednica)
Drago Slavinec
Tadeja Vrbnjak Zorman
Tanja Hebar
Silvija Belšak Viher

Predstavnike staršev v Svet šole voli Svet staršev, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka šole in vrtca in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli in v vrtcu. Svet staršev in Svet šole bosta delovala v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, Pravili šole in Poslovnikom Sveta šole. Pristojnosti sveta šole opredeljuje 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju.

Nekaj najpomembnejših nalog iz pristojnosti Sveta šole:

  • obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta,
  • obravnava analize vzgojno – izobraževalnega dela,
  • spremljanje rezultatov projektov in ostalih oblik dela,
  • obravnava realizacije izvajanja Letnega delovnega načrta šole,
  • obravnava in sprejem letnega poročila z zaključnim računom,
  • ocenjevanje dela ravnateljice,
  • ostala tekoča problematika.
(Skupno 519 obiskov, današnjih obiskov 1)